Zarząd

Zarząd stowarzyszenia: 

 • Mariusz Maluha -  Prezes
 • Agnieszka Niedzielska-Kurjata - Wiceprezes
 • Małgorzata Otoka - Wiceprezes
 • Ewa Jadwinczyn - Sekretarz
 • Sylwia Rawska - Skarbnik
 • Beata Soroka - Członek Zarządu
 • Mateusz Szymański - Członek Zarządu
 • Małgorzata Sieńko - Członek Zarządu
 • Sebastian Kuczyński

Komisja rewizyjna:

 • Roman Synowski - Przewodniczący
 • Maria Sobańska - Wiceprzewodniczący
 • Wanda Pawlak - Sekretarz
 • Małgorzata Matusik - Członek
Ogłoszenia


 


 

strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting Świdnica www.hb.plStrona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego